Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Ratkaisuhakuinen kiinteistösijoittaja ja kiinteistökehittäjä.

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy on Tampereen kaupungin 100% omistama yhtiö, jonka liikevaihto on n. 6 milj. € ja tase 45 milj. €. Tampereen kaupungin strategia antaa yhtiön toiminnalle puitteet ja viitekehyksen.

Toiminta-ajatus.

Luoda toiminnallaan edellytyksiä omistajansa strategisten tavoitteita toteuttamiseksi elinkeinopolitiikassa ja palveluiden järjestämisessä.

Palvelukiinteistöjen tehtävät.

– vastaa rakennusomaisuuden arvon kehittymisestä ja säilymisestä

– rahoittaa ja rakennuttaa asiakkaille tarkoituksenmukaiset vuokratilat ja toimintaolosuhteet

– investoi hankkeisiin, joilla luodaan edellytyksiä kaupungin tavoitteiden toteuttamiseen sekä  varmistetaan yhtiön pitkän tähtäimen toimintaedellytykset

– kehittää reaalisoitavaa omaisuutta uuteen käyttöön

– kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja